USAJILI

Biashara/Uuzaji wa Bidhaa
Viwanda
Kilimo
Mawasiliano na Usafiri
Ujenzi
Utalii
Huduma za Fedha
Ushauri wa Biashara
Nishati
TEHAMA
Hoteli
Afya
Elimu
Maji
Mazingira
Usindikaji wa Chakula
Uhasibu na Usimamizi wa fedha
Utunzaji wa Kumbukumbu
Uhasibu
Usimamizi wa Fedha
Huduma za Kifedha
Ukodishaji Vifaa
Urahisishaji Mikopo ya Bidhaa
Uuzaji wa Hisa
Huduma za Kifedha
"Mkopo Kocha" kuandaliwa kupata mkopo
Usimamizi na Mipango
Usimamizi wa Ugavi
Ushauri Binafsi
Upembuzi yakinifu
Uhakiki wa Ubora
Usimamizi wa Miradi
Mafunzo ya Utawala
Mipango Mkakati
Mipango Biashara
Masoko
Uhifadhi kwenye Ghala au Bohari
Utangazaji wa Biashara
Uumbaji wa Bidhaa
Ushauri wa Biashara
Fursa za Masoko
Uwezeshaji Kuuza Bidhaa Nje
Utafiti wa Masoko
Huduma za Kisheria
Huduma za sheria
Ushauri na Uandaaji wa Kodi
Ulezi na Uhamasishaji Biashara
Ulezi wa Biashara
Uhamasishaji Biashara
Utoaji wa Eneo la kufanyia kazi
Teknolojia
Huduma za ubunifu
Uhifadhi wa Tovuti
Utaalamu kwenye maeneo maalum
Viwanda
Mawasiliano na Usafiri
Ujenzi
Utalii
Nishati
Usindikaji wa Chakula
Hoteli
Afya
Elimu
Maji
Mazingira
TEHAMA
Kilimo
Usambazaji wa Pembejeo
Akaunti za Hundi

Akaunti za Akiba

Mikopo

Kadi za ATM

Kadi za Mikopo

Huduma za Uwakala

Usimamizi wa Fedha

Bima

Benki kwenye Mtandao

Benki kwenye Simu

Meseji za taarifa za akaunti

Taarifa za akaunti kielektroniki

Kulipia Bili

Ushauri wa uwekezaji

- Central
Dodoma
 
Singida
 
Tabora
 
- Coastal
Lindi
 
Morogoro
 
Mtwara
 
Pwani
 
- Dar es Salaam
Dar es Salaam
 
- Lake
Geita
 
Kagera
 
Mara
 
Mwanza
 
Shinyanga
 
Simiyu
 
- Northern
Arusha
 
Kilimanjaro
 
Manyara
 
Tanga
 
- Southern Highlands
Iringa
 
Mbeya
 
Njombe
 
Rukwa
 
Ruvuma
 
- Western
Katavi
 
Kigoma
 
- Zanzibar
Zanzibar-Pemba
 
Zanzibar-Unguja
 
Kwa kubonyeza Wasilisha, unakubaliana na Kanuni na masharti ya kutumia Bizfundi
Back to Top