Jinsi ya Kutumia Bizfundi


KUTUMIA TOVUTI
KUTUMIA APP YA SIMU
Kujisajili (Registration)


Kuingia (Login)


Kubadili taarifa (Profile Editing)


Kuweka Picha (Uploading profile Photo)


Kutafuta watoa huduma (Searching)


Kuangalia Ujumbe (Messaging)


Kupakua App (Download App)


Kujisajili (Registration)


Kuingia (Login)


Kubadili taarifa (Profile Editing)


Kutafuta watoa huduma (Searching)


Kuangalia Ujumbe (Messaging)